PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea datelor dumneavoastră personale este o prioritate pentru noi. În consecință, acordăm cea mai mare atenție datelor personale și protecției acestora.

Compania DIGITAL SKILLS SRL, operatorul site-ului www.digitalskills.ro, și declară că toate datele personale (mai departe, „date") sunt considerate strict confidențiale şi sunt tratate în conformitate cu normele GDPR intrate in vigoare incepand cu 25 mai 2018.

In continuare, dorim să vă informăm ce date personale colectăm despre dumneavoastră, in ce scop și care sunt drepturile dumneavoastră.

Cine este compania ce administreaza digitalskills.ro?

DIGITAL SKILLS SRL (denumita in continuare “digitalskills.ro”, “compania”, “noi” sau “societatea”) este o companie din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Strada Dristorului Nr 100 si punctul de lucru in Bucuresti, Bulevardul Unirii, Nr. 14, Sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/6400/2016, cod fiscal: 36031733.
DIGITAL SKILLS SRL se afla inscrisa in Registrul furnizorilor de formare profesionala a adultilor cu numarul 40/7082/21.10.2016


Ce sunt datele cu caracter personal?

Potrivit GDPR, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.


Solicitari referitoare la date cu caracter personal

In cadrul operatorului, orice solicitari in legatura cu protectia datelor cu caracter personal pot fi facute folosindu-se urmatoarele date de contact: Sediul operatorului din Bulevardul Unirii, nr.14, sector 4, Bucuresti precum si telefon 0730 664 5807, sau e-mail: contact@digitalskills.ro.

Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti cu privire la protectia datelor in calitate de persoana vizata, va rugam sa ne contactati, folosind datele de contact de mai sus. Toate solicitarile vor fi solutionate cu promptitudine, in conformitate cu legislatia aplicabila, si in mod gratuit.


Scopurile prelucrarii datelor personale si temeiul juridic al prelucrarii

In calitate de potential cursant, client sau beneficiar al cursurilor de formare profesionala, DIGITAL SKILLS SRL va colecteaza, utilizeaza si divulga datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

Indeplinirea obligatiilor legale privind transmiterea de date catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), precum si catre alte autoritati si/sau institutii publice, in cazul carora se impune divulgarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale aplicabile serviciilor de pregatire si formare profesionala;

Procesarea cererii de inscriere la programele de formare profesionala, respectiv sustinerea examenelor de absolvire si eliberarea diplomei de absolvire.

Gestionarea si pregatirea de registre si rapoarte in scopuri interne, de control sau audit intern, dupa caz.

Gestiune contabila, administrativa si economico-financiara, in vederea organizarii si conducerii contabilitatii financiare si gestionarii clientilor si a serviciilor contractate.

In scopuri de marketing, pentru evaluarea nevoilor dumneavoastra si furnizarea de recomandari cu privire la tipuri de servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastra.

Protecție, securitate și soluționarea disputelor. Putem prelucra datele și dintr-un interes legitim, care constă în a asigura protecția şi securitatea sistemelor și a clienților noștri, pentru prevenirea şi detectarea fraudelor, rezolvarea litigiilor şi implementarea acordurilor noastre , pe baza interesului legitim.


Catre cine transferam aceste informatii

Vom dezvălui datele tale personale numai pentru scopurile și pentru acele terțe părți enumerate mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a te asigura că datele personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu legislația în vigoare.

Autoritatea Nationala pentru Calificari (A.N.C.), Secretariatul Tehnic al Municipiului Bucuresti, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.).

Consilieri profesionisti precum experti, contabili, auditori sau avocati.

Autoritati relevante de reglementare, ministere si agentiile responsabile cu aplicarea legii, la nivel local sau international, pentru a ne conforma oricaror directive, regulamente, legi in masura in care sunt aplicabile Societatii.


Transfer de informatii in afara Uniunii Europene

In functie de locatiile in care se afla serverele pe care vor fi stocate datele, sau de locul in care se afla anumiti destinatari ai datelor, este posibil ca anumite date personale sa fie transferate, dupa caz, in alte state membre ale Uniunii Europene, sau ale Spatiului Economic European. Dacă furnizăm orice informații cu caracter personal despre tine unor astfel de entitati aflate in afara UE/SEE, vom lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că destinatarul iti protejează în mod corespunzător informațiile personale, în conformitate cu această notă de informare


Perioada stocarii datelor/Criteriile determinarii perioadei de stocare

DIGITAL SKILLS stocheaza datele cu caracter personal in functie de prevederile legale, pe o perioda de:

- minim 5 ani de la data incetarii relatiei contractuale, pentru datele cu caracter personal incluse in contractul de formare profesionala si anexele acestuia (cererea de inscriere la curs, cererea de inscriere la examen, alte formulare).

- pe perioada de existenta a Societatii, pentru datele cu caracter personal cuprinse in Registrul Matricol General si Registrul de evidenta a certificatelor de absolvire precum si a documentelor din perioada cursului si examinarii (procesul-verbal de sustinere a examenului, foaia de notare la proba teoretica si practica, tabelul nominal de predare a lucrarilor), certificatul de absolvire si alte documente reglementate de metodologiile Autoritatii Nationale pentru Calificari in conformitate cu cerintele legale din reglementarile din domeniul educatiei si al formarii profesionale, si/sau reglementarilor aplicabile pastrarii acestui tip de documente.


Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata, cu privire la datele cu caracter personal

Regulamentul recunoaște persoanelor vizate o serie de 8 drepturi importante:

Dreptul la informare - art. 13 și 14 GDPR. Acesta le permite persoanelor vizate să știe, chiar de la momentul la care se face colectarea modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate etc.

Dreptul de acces la date- art. 15 GDPR. Va permite sa obtineti, din partea noastra, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile.

Dreptul la ștergerea datelor - art. 17 GDPR. Va permite sa obtineti din partea noastra ștergerea datelor cu caracter personal ce va privesc, conform prevederilor legale si fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la rectificarea datelor - art. 16 GDPR. Va permite sa obtineti de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.

Dreptul la restricționarea datelor - art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter temporar. În unele situații, între momentul în care, spre exemplu, luam decizia de va șterge anumite date și ștergerea efectivă a datelor, ne trimiti o cerere prin care te opui ștergerii, motivând faptul că ai nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la portabilitatea datelor - art. 20 GDPR. Va permite sa primiti datele cu caracter personal care va privesc și pe care le-ati furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastra.

Dreptul la opoziție - art. 21 GDPR. Aveti dreptul de a va opune, spre exemplu, prelucrării datelor tale personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.


Securitatea datelor cu caracter personal

Digitalskills.ro se angajează să protejeze datele tale personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii și ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate. Măsurile organizatorice includ controlul accesului fizic la sediul nostru, pregătirea personalului și blocarea fișierelor fizice în dulapurile de depozitare. Măsurile tehnice includ utilizarea de criptare, parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate de tip SSL, pentru criptarea datelor in tranzit, etc.


Informatii de contact

Te rugăm să ne adresezi întrebările tale cu privire la obiectul protecției datelor și orice solicitări în exercitarea drepturilor tale legale la următoarele date de contact: contact@digitalskills.ro sau Bucuresti, Bl. Unirii Nr 14. Vom investiga și încerca să rezolvăm orice cerere sau plângere cu privire la utilizarea sau dezvăluirea informațiilor tale personale.
Dacă nu esti mulțumit de răspunsul nostru, poti face o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Poți găsi mai multe informații despre procesul de la http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor.

CURSURI ACREDITATE ANC

Cursuri Web Design autorizate de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei prin ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari). Cursurile ofera certificat de absolvire pentru ocupatia de Designer Pagini Web - cod NC/COR 216613.


© 2016-2021 DIGITAL SKILLS SRL
Registrul furnizorilor de formare profesionala a adultilor numarul 40/7082/21.10.2016
Bulevardul Unirii, Nr. 14, Sector 4, Bucuresti R.C.: J40/6400/2016, C.U.I.: 36031733, Capital social 200 RON.
Telefon sau WhatsApp: 0730.664.580